האחר הוא אני 

כתבה מרגשת על ה"אחר" (הכותבת, ד"ר רוחמה וייס, חברה בוועדת המקצוע של תורה שבעל-פה)