מחקר ופיתוח

מאמרים, כתבות, רשימות אודות הוראת העברית כשפה שנייה ועוד בענייני שימושי מחשב ותקשוב.

שם המאמר/הרצאותמחבר המאמר/מרציםתאריך
"המת שמעניק חיים" על מטפורות מתות ותפקידן בתהליכי גרמטיזציהאולוירה עקל24 בפברואר 2018
תקציר המחקר והמלצות לשיפור רכישת הכתיב ראניה ארשייד 9 במאי 2017
עיקרי תפיסתם של פיטר סטירנס וויליאם רדי לגבי רגשות לארה עקל, פרח הוראה תל-חי 9 באוגוסט 2016
חוויות למידה משמעותיות – מה מקומן בחיינו? מה מקומן בבית הספר? ד"ר אורית פרנפס, ד"ר משה וינשטוק 28 ביוני 2016
תוכנית הלימודים בספרות עברית לערבים - מ"שער להכרת תרבות ישראל" ל"מנוף לקידום חברתי-כלכלי" עאמר דהאמשה ונעמי דה-מלאך 30 ביוני 2015
מודל למידה באמצעות פרוייקטים והפעלתו לשם העלאת מעמדן של נשים בחברה הערביתמחמוד חסן, מעריך בכיר לבגרות בשפה העברית22 במאי 2018
תכנית הלימודים בעברית לערבים מ"שער להכרת תרבות ישראל" ל"מנוף לקידום חברתי- כלכלי"סמר חאג יחא05 ביוני 2018
העברית בחברה הערבית - בבית האקדמיה ללשון העבריתמרצים מהאוניברסיטאות ומהמכללות 27 ביוני 2018
ה"דיאלוג" עם הטקסט הלימודי ד"ר עליזה עמיר וד"ר מיכל מישר
9 ביולי 2019

 עדכון 09/07/2019 | עוד מחקר ופיתוח