שם המדריך: מר איליא גנטוס
שכבה ומחוז: צפון, ומזרח ירושלים, חט"ב וחט"ע
מספר טלפון: 054-6588474
דוא"ל: elia@tzafonet.org.il l
יום הדרכה: ג', ה'