שם המדריך: מר יוספין מואפק
שכבה ומחוז: ארצי, חט"ב וחט"ע
מספר טלפון: 054-4911654
דוא"ל: myossfen65@gmail.com
יום הדרכה: א'