שם מדריך: מר יוספין מואפק
שכבה ומחוז: צפון, על יסודי
מספר טלפון: 054-4911654
דוא"ל: myossfen65@gmail.com
יום הדרכ: ג'