שם המדריך: מר שריף ח'לאילה
שכבה ומחוז: ארצי, חט"ב וחט"ע
מספר טלפון: 050-7933124
דוא"ל: sharifek@zahav.net.il
יום הדרכה: ג'