שם המדריך: מר שריף ח'לאילה
שכבה ומחוז: ארצי, חט"ב וחט"ע
מספר טלפון: 050-7933124
דוא"ל: sharifek@gmail.com
יום הדרכה: ב'