נכנס לתמונה

עינית המצלמה של אצטבא מכניסה את כולנו לתוך התמונה, הופכת אותנו למעודכנים תדיר בחידושים, ומשייכת אותנו לקהילת מורי העברית בבתי הספר הערביים המשתתפים בקביעות באירועים, בפאנלים המקצועיים ובהעשרת האתר. אתר אצטבא המשודרג כולל תוצרים דיגטליים איכותיים שנכתבו על ידי מורים ותלמידים