פרחי הוראה

חונכות למתמחים בהוראה

החל משנת הלימודים תשע"ח יכנס לתוקפו תפקיד החונך, כתפקיד מוכר לגמול בהסכם השכר "אופק חדש". עם פתיחת הסכמי "עוז לתמורה" מתוכנן מהלך דומה גם לגבי החונך בבתי הספר העל יסודיים. מיסוד תפקיד החונך בהסכם השכר הוא צעד משמעותי בהבניית המארג הבית ספרי לטובת קליטה מיטבית של מתמחים ומורים חדשים במערכת החינוך.

להמשך לחץ כאן