שיעור מספר 2: מערכת השמש

המורה סוכיינה כבהא, בית ספר יסודי אלבאטן – אום אלפחם

  • מערכת השמש - חלק מס' 1

  • מערכת השמש - חלק מס' 2

  • מערכת השמש - חלק מס' 3

  • מערכת השמש - חלק מס' 4

  • מערכת השמש - חלק מס' 5

  • מערכת השמש - חלק מס' 6

  • מערכת השמש - חלק מס' 7

  • מערכת השמש - חלק מס' 8

  • מערכת השמש - חלק מס' 9

  • מערכת השמש - חלק מס' 10