שם מדריכה: גב' רידאן  אבו אחמד
שכבה ומחוז: ארצי וצפון, יסודי, תקשוב
מספר טלפון: 054-4911654
דוא"ל: redan_25@hotmail.com
יום הדרכ: ג