פיתוח חשיבה הלכה למעשה

נא בחר מדור...

דף

הבית

רקע תיאורטי

פיתוח חשיבה

מצגות

ותוצרי תלמידים

כלי הוראה

מגוונים

יחידות לימוד

ומערכי שיעור

ברנקו וייס

פיתוח חשיבה

דילמות

ככלי פיתוח

הפעלות: מורים

יוזמים ומאתגרים