עברית לערבים ובדואים | ידע לשון

בחינות ידע לשון

פיקוח: ד"ר האני מוסא
מפמ"ר על הוראת העברית בבתי ספר ערביים ובדואים

עריכה ומחשוב: איליא גנטוס
מדריך תקשוב ארצי

בודק לשוני: מואפק יוספין
מדריך ארצי

חלק א' – הפועל חלק ב' – שם העצם חלק ג' – שם המספר חלק ד' – מילות קישור ותקינות לשונית

השאלות באפליקציה הן חלק משאלות פרק שלישי – ידע לשון בשאלון 014381 (מקבץ בחינות דמה באסופה).
מעריכי הבגרות, מובילי הקבוצות ועוד מורים נוספים נרתמו למשימה וחיברו שאלות אלו.

© כל הזכויות שמורות לאתר אצטבא
קהילה לומדת עברית בבתי ספר ערביים והבדואים

עברית לערבים ובדואים | ידע לשון

חלק א - הפועל (10 נקודות)

שאלה 9

© כל הזכויות שמורות לאתר אצטבא
קהילה לומדת עברית בבתי ספר ערביים והבדואים

עברית לערבים ובדואים | ידע לשוני

חלק א – הפועל (10 נקודות)

לפניך משפטים, ובכל אחד מהם פועל מודגש. לכל אחד מן הפעלים המודגשים מכוונים שלושה סעיפים (1)-(3). כתוב בשורה הריקה בכל סעיף את התשובה, על פי ההוראות.
פעלים בבניינים פִּעֵל, פֻּעַל, הֻפְעַל כתוב בכתיב מלא: פיעל, פוּעל, הופעל; וכן פעלים בבניין נפעל בעתיד, בציווי ובצורת שם הפועל, לדוגמה: תיכנס, היכנס, להיכנס.


1. סיבה אחת קשורה לשפכים המֻזְרָמִים לים על ידי מפעלים שונים.

(א) השורש של הפועל מֻזְרָמִים הוא ________
(ב) הבניין של הפועל מֻזְרָמִים הוא ________
(ג) במשפט שלפניך השלם פועל אחר, מאותו השורש בבניין קל.
המים ________ בנהר ומעצבים את הנוף.

2. וויטמינים וחומצת אומגה 3 הָפְכוּ לנפוצים בעולם המערבי.

(א) השורש של הפועל הָפְכוּ הוא ____________
(ב) הבניין של הפועל הָפְכוּ הוא ____________
(ג) במשפט שלפניך השלם פועל אחר, מאותו השורש בבניין נפעל.
לחמו במעיו _________ מְרוֹרַת פְּתָנִים בקרבו.

3. באירופה כבר מֵבִינִים את העניין ונוֹקְטִים מגוון דרכי יישום.

(א) השורש של הפועל נוֹקְטִים הוא _________
(ב) הבניין של הפועל נוֹקְטִים הוא _________
(ג) השלם פועל אחר מאותו השורש בבניין נפעל, על פי המשפט שלפניך.
בשנה הבא _________ צעדים נוספים בעירייה לטיפול בבעיות הפסולת.

4. הרשתות מְסַפְּקוֹת מילוי חוזר של חומרי ניקוי ושמן זית.

(א) השורש של הפועל מְסַפְּקוֹת הוא _________
(ב) הבניין של הפועל מְסַפְּקוֹת הוא _________
(ג) השלם פועל אחר מאותו השורש בבניין פועל, על פי המשפט שלפניך.
הסחורה _________ מחר בבוקר.

5. האם הבחירה בפיזיקה מַבְטִיחָה הצלחה?

(א) השורש של הפועל מַבְטִיחָה הוא _________
(ב) הבניין של הפועל מַבְטִיחָה הוא _________
(ג) השלם פועל אחר מאותו שורש בבניין קל, על פי המשפט שלפניך.
אחת ההמלצות לנסיעה _________ היא חגירת חגורת-בטיחות.

6. ישנם כמה מדדים אובייקטיביים שֶׁמַּגְדִּירִים יופי אנושי

(א) השורש של הפועל מַגְדִּירִים הוא _________
(ב) הבניין של הפועל מַגְדִּירִים הוא _________
(ג) השלם פועל אחר מאותו שורש בבניין הופעל, על פי המשפט שלפניך.
שיעור התעסוקה בישראל _________ כגבוה מהשיעור הממוצע במדינות מערב.

7.תוצאות המחקר הראו כי הכלבים מְסֻגָּלִים לזהות ריח של התקף אפילפטי

(א) השורש של הפועל מְסֻגָּלִים הוא _________
(ב) הבניין של הפועל מְסֻגָּלִים הוא _________
(ג) השלם פועל אחר מאותו שורש בבניין התפעל, על פי המשפט שלפניך.
הכלבים במחקר עוד לא _________ לדרישות החדשות של החוקרים.

8. נקיטה באמצעי זה אינה מְמַגֶּרֶת לגמרי את האלימות.

(א) השורש של הפועל מְמַגֶּרֶת הוא _________
(ב) הבניין של השורש מְמַגֶּרֶת הוא _________
(ג) השלם פועל אחר מאותו שורש בבניין פועל, על פי המשפט שלפניך.
תופעת האלימות בחברה הערבית ____________ בזכות שימוש באמצעים מרתיעים.

9. לפחות 100 אלף מפגינים נגד הממשלה הִתְקַבְּצוּ ביום ראשון בהונג קונג.

(א) השורש של הפועל הִתְקַבְּצוּ הוא ____________
(ב) הבניין של הפועל הִתְקַבְּצוּ הוא ____________
(ג) השלם פועל אחר מאותו שורש בבניין פיעל, על פי המשפט שלפניך.
האם אדם ש ____________ נדבות, בלי להטריד אף אחד, ימצא את עצמו בכלא?

10. שמן זית הוא מרכיב מזון חשוב באגן הים התיכון ומְשַמֵּש גם כסמל תרבותי.

(א) השורש של הפועל מְשַמֵּש הוא ____________
(ב) הבניין של הפועל מְשַמֵּש הוא ____________
(ג) השלם פועל אחר מאותו שורש בניין התפעל, על פי המשפט שלפניך:
בבית ספרנו הוחלט להזמין הורים לתלמידים ש ____________ בטלפונים ניידים במהלך השיעור.

  

משוב על הבחינה

חלק א - הפועל
תשובות נכונות: תשובות לא נכונות: אחוז הצלחה:%

סגור משוב

עברית לערבים ובדואים | ידע לשוני

חלק ב - שם העצם (5 נקודות)

שאלה 10 שאלה 11 שאלה 12

© כל הזכויות שמורות לאתר אצטבא
קהילה לומדת עברית בבתי ספר ערביים והבדואים

שם העצם | שאלה 10

שאלה זו היא שאלה 10 בפרק ב'- שם העצם

לפניך קטעים קצרים ובהם שש מילים מודגשות. קרא אותם, וענה על השאלות שאחריהם.

קטע קצר 1

נֶלְסוֹן מַנְדֶלָה למד משפטים באוניברסיטה.הוא היה עורך הדין השחור הראשון בדרום- אפריקה, שהיה בבעלותו משרד עורכי-דין. בשנת 1942 הוא הצטרף לתנועת ההתנגדות של השחורים בדרום-אפריקה, שנקראה: הקונגרס הלאומי האפריקני - (ANC). הודות לפעילותו גדלה התנועה מאוד ומשכה המונים. מנדלה היה לאחד ממנהיגיה הבולטים.

בטבלה שלפניך שש המילים המודגשות בקטע, בכל עמודה. סמן ב- ✓ את המילה המתאימה לכותרת העמודה (דרך התצורה שלהן).

 
שורש ומשקל בסיס וצורן סופי שאילה מלועזית

קטע קצר 2

בחיפה מוביל רַכֶּבֶל את התושבים לפסגת הכרמל. בחרמון חוץ מרכבל יש דַּחְפּוֹר לפנּוּי השלג. בתל אביב רוצים לבנות חַשְׁמַלִּית שתמנע זיהום אוויר, וביפו מתכוונים להקים רכבת פרברים לפִּתְרוֹן בעיות התְּנוּעָה. .

בטבלה שלפניך שש המילים המודגשות בקטע, בכל עמודה. סמן ב- ✓ את המילה המתאימה לכותרת העמודה (דרך התצורה שלהן).

   
שורש ומשקל בסיס וצורן סופי בסיס + בסיס

קטע קצר 3

הם חושפים את סיפורי החיים המרגשים של המשתתפים כדי ליצור יותר עניין ובכך להעלות את אחוזי הצפייה (רֶיְטִינְג) ולהגדיל את הרווחים שלהם. הַתָּכְנִיּוֹת עוסקות בנושאים אישיים ונמנעות מנושאים חשובים העומדים על סדר היום הַצִּבּוּרִי. לעומת זאת הַמְּפִיקִים של תוכניות המציאות טוענים כי התכנים שהם יוצרים מייצגים את החברה בישראל ואת קווי הפילוג שבה-בין דָּתִיִּים לחילוניים, בין מזרחים לאשכנזים ועוד, רֵיאָלֵטִי במיטבו.

בטבלה שלפניך שש המילים המודגשות בקטע, בכל עמודה. סמן ב- ✓ את המילה המתאימה לכותרת העמודה (דרך התצורה שלהן).

         
שורש ומשקל בסיס וצורן סופי שאילה מלעז

קטע קצר 4

בישראל, מיותר לציין, לא קיימת שום מגבלה כזאת. "המזל בישראל הוא שהרוחות הן בדרך כלל מערביות, כלומר הן נושבות מהים ליבשה, לכן בלונים מגיעים למים רק כשנושבות רוחות מזרחיות", מסבירה ד"ר רותי יהל, אקולוגיה ימית ברשות הטבע והגנים. אולם תדירותן שלרוחות מזרחיות.

בטבלה שלפניך שש המילים המודגשות בקטע, בכל עמודה. סמן ב- ✓ את המילה המתאימה לכותרת העמודה (דרך התצורה שלהן).

   
שורש ומשקל בסיס וצורן סופי שאילה מלעז

קטע קצר 5

לעולם אל תעשנו במכונית שמסיעה ילדים. נהגים הנתפסים מעשנים ב מכונית שמסיעה ילדים מקבלים קנס. ילדים החשופים ל עישון פסיבי עלולים לפתח מגוון בעיות ריאות ובעיות בריאותיות אחרות, כולל: אסתמה, דלקת סמפונונות (ברונכיוליטיס), סרטני ילדות כגון לוקמיה.

בטבלה שלפניך שש המילים המודגשות בקטע, בכל עמודה. סמן ב- ✓ את המילה המתאימה לכותרת העמודה (דרך התצורה שלהן).

         
שורש ומשקל בסיס וצורן סופי שאילה מלעז
  

משוב לחלק ב - שם העצם - שאלה 10

תשובות נכונות: תשובות לא נכונות: אחוז הצלחה:%

סגור משוב

שם העצם | שאלה 11

שאלה זו היא שאלה 11 בפרק ב'- שם העצם

לפניך ארבע מילים. הקף את המילה היוצאת דופן מבחינת השורש שלה, וכתוב את השורש המשותף למילים האחרות.


שאלה 1

השורש המשותף לשלוש המילים האחרות


שאלה 2

השורש המשותף לשלוש המילים האחרות


שאלה 3

השורש המשותף לשלוש המילים האחרות


שאלה 4

השורש המשותף לשלוש המילים האחרות


שאלה 5

השורש המשותף לשלוש המילים האחרות


שאלה 6

השורש המשותף לשלוש המילים האחרות


שאלה 7

השורש המשותף לשלוש המילים האחרות


שאלה 8

השורש המשותף לשלוש המילים האחרות


שאלה 9

השורש המשותף לשלוש המילים האחרות


שאלה 10

השורש המשותף לשלוש המילים האחרות


  

משוב לחלק ב - שם העצם - שאלה 11

תשובות נכונות: תשובות לא נכונות: אחוז הצלחה:%

סגור משוב

שם העצם | שאלה 12

שאלה זו היא שאלה 12 בפרק ב'- שם העצם

כתוב את צירוף המילים שלפניך בצורת הרבים.

   
 1. ביטוח בריאות
 2.  
 3. ראיון עבודה
 4.  
 5. הדרך המיטבית
 6.  
 7. אבן יקרה
 8.  
 9. יצרן צעצועים
 10. מקצוע מדעי
 11.  
 12. ראש העיר
 13.  
 14. עיתונאי ידוע
 15.  
 16. רמת סוכר
 17.  
 18. גן ילדים


  

משוב לחלק ב - שם העצם - שאלה 12

תשובות נכונות: תשובות לא נכונות: אחוז הצלחה:%

סגור משוב

עברית לערבים ובדואים | ידע לשוני

חלק ג' - שם המספר (4 נקודות)

שאלה 13 - סעיף א' שאלה 13 - סעיף ב'

© כל הזכויות שמורות לאתר אצטבא
קהילה לומדת עברית בבתי ספר ערביים והבדואים

שאלה 13 | סעיף א'

שאלה זו היא סעיף א' | שאלה 13 | פרק ג'- שם המספר

סעיף א'

לפניך קטעים ובהם מספרים מודגשים. כתוב אותם במילים בתיבות הטקסט.

קטע 1

המחיר ירד פי 2 לאחר השקת הטלפון החדש מבית החברה, מקרה דומה זכור במיוחד בשנת 2013. אז סבל המכשיר הישן מירידת ערך משמעותית.

2
2013

קטע 2

59 אחוז מתוך פסולת הבלונים שנמצאים במחקר אותרה באזורים הגבוהים ביותר של החוף, שמהווים אתרי קינון לצבים ולציפורים. נמצאו במצטבר מעל 634 אלף בלונים ברחבי העולם.

59
634

קטע 3

ב- 12 ביולי תתקיים סדנא בארץ בהנחייתם של 17 חוקרים דגולים בנושא אבחון מחלות בעזרת כלבים.

12
17

קטע 4

לאחר 5 שנים של קבלת תוספות של ויטמני E, מספר החולים בסרטן ריאות היה גבוה ב- 18% ממספרם של החולים בקבוצה שלא צרכו ויטמין זה.

5
18

קטע 5

בשנת 2010 בוצע ניסוי שמטרתו הייתה בחינת אמצעים למיגור אלימות בבתי הספר, בו הוצבו מצלמות ברוב שטחם של 37 בתי ספר.

2010
37

קטע 6

ממצאי סקר הביטחון האישי והקהילתי לשנת 2018. שאלת הסקר - האם אתה מרגיש היעדר ביטחון אישי בגלל האלימות ביישוב? כ-13 מהנשאלים בחברה היהודית חשים חוסר ביטחון אישי במידה רבה

2018
13%

  

סעיף א' | שאלה 13 | פרק ג'- שם המספר

תשובות נכונות: תשובות לא נכונות: אחוז הצלחה:%

סגור משוב

שאלה 13 | סעיף ב'

שאלה זו היא סעיף ב' | שאלה 13 | פרק ג'- שם המספר

סעיף ב'

לפניך 10 משפטים, בכל משפט בחר בצורה הנכונה מבין שתי הצורות המודגשות.

(1) בישיבה השתתפו __________ נציגים.

                           

(2) חילקנו את העוגה __________ .

                                        

(3) ממוצע גלישת האדם הרגיל ברשתות השונות הוא __________ שעות.

                                        

(4) הוועדה החליטה על הכנסת __________ תרופות לסל הבריאות.

                                        

(5) עלות התרופות הייתה __________ מיליון שקלים.

                                        

(6) __________ מיליון שקלים קוצצו מתקציב שיקום הנחלים.

                                        

(7) נסענו __________ זוגות לחופשה בצימר בצפון.

                                        

(8) רשות הטבע והגנים מזהים בממוצע __________ ציפורים שנפגעו עקב השריפות.

                                        

(9) מס הקנייה על חפיסת סיגריות הוא __________ שקלים.

                                        

(10) __________ צמתים נסגרו עקב עומסי תנועה.

                                        
  

סעיף ב' | שאלה 13 | פרק ג'- שם המספר

תשובות נכונות: תשובות לא נכונות: אחוז הצלחה:%

סגור משוב

עברית לערבים ובדואים | ידע לשוני

חלק ד' - מילות קישור ותקינות לשונית (6 נקודות)

שאלה 14 | סעיף א' שאלה 14 | סעיף ב' שאלה 14 | סעיף ג' שאלה 15

© כל הזכויות שמורות לאתר אצטבא
קהילה לומדת עברית בבתי ספר ערביים והבדואים

שאלה 14 | סעיף א'

שאלה זו היא שאלה 14 | סעיף א'

סעיף א'

לפניך 10 משפטים שבהם חסרות מילות קישור. בחר את מילת הקישור הנכונה.

(1) הצעירים קונים מותגים ________ להרשים את חבריהם. ההורים נעתרים לבקשתם.
 

(2) תהליך הבליה של רכסי הכורכר הוא טבעי ומושפע מהרוחות ומהגשמים, ________ פעילויות בני האדם המצרות את החוף, כמו ביצוע עבודות עפר ובנייה, מאיצות אותו.
   

(3) ארגוני הטרור בעולם משתמשים באינטרנט ________ להכפיש את היריב.
                                                     

 (4) הליך המחזור הוא חשוב ________ שהוא אינו מספיק לשמירה על הסביבה.
                                                     

    (5) אחוז התלמידים שניגשו השנה ל- 4 יחידות לימוד במתמטיקה עמד על 55%. ________ אחוז הניגשים ל 5 יחידות לימוד היה פחות יותר, ועמד על 32%.
                                            

    (6) מעשי האלימות והעבריינות בבתי הספר יפחתו משמעותית ________ הצבת המצלמות בבתי הספר.
                                                     

    (7) בנות לומדות דרך המשחק שאחריותן המרכזית היא הבית, המשפחה והילדים. ________ הבנים לומדים שהחברה מייעדת להם תפקיד שונה לגמרי: לעבוד מחוץ לבית.
                                            

    (8) חוסר שינה עלול להוביל למספר תסמינים אופייניים ________ עייפות, הזיות, כאבים, בלבול וקשיי זיכרון.
                                                     

    (9) ילדים מבלים שעות רבות מול המסכים ________ להורים שלהם.
                                                     

    (10) בשבוע שעבר כבישים מרכזיים נחסמו לתנועה ________ המחאות וההפגנות נגד האלימות.
                                            

  

סעיף א' | שאלה 14 | חלק ד' - מילות קישור ותקינות לשונית

תשובות נכונות: תשובות לא נכונות: אחוז הצלחה:%

סגור משוב

שאלה 14 | סעיף ב'

שאלה זו היא שאלה 14 | סעיף ב'

סעיף ב'

לפניך 10 משפטים השלם את מילת הקישור החסרה בכל משפט. כתוב בתיבת הטקסט.

(1) הזיהום מהתחבורה מגיע ישירות לדרכי הנשימה שלנו ______ הוא מסוכן ביותר.


(2) ______ לא תפסיק לקנות מותגים יקרים, אתה עלול להיכנס לחובות.


(3) גלי הים גורמים לשחיקת רכסי הכורכר ולעתים להתמוטטותם ו______ עלולים לסכן חיי אדם.


(4) העבריין השמיץ ברשת אזרחים חפים מפשע ______ הוא נכנס לכלא.


(5) ______ תלמדו פילוסופיה באוניברסיטה, כנראה תתקשו למצוא עבודה!


(6)מחקרים מראים שמשחק חיוני לאופן שבו הילד מתפתח. ______ ילדים לומדים מגיל צעיר שיש דברים שהם רק לבנים ודברים רק לבנות.


(7) כושר גופני אינו גורם להארכת משך השינה, ______ מחמם את הגוף ולפיכך מביא להתארכות השינה העמוקה, שתורמת לצינונו.


(8) ______ להצליח בחיים צריך לבחור במקצוע המבוקש.


(9) אני תומך במחאה, ______ מתנגד לשימוש באלימות.


(10) כשהבלונים מגיעים לים בעלי החיים בולעים אותם,______ הם נפגעים.

  

סעיף ב' | שאלה 14 | חלק ד' - מילות קישור ותקינות לשונית

תשובות נכונות: תשובות לא נכונות: אחוז הצלחה:%

סגור משוב

שאלה 14 | סעיף ג'

שאלה זו היא שאלה 14 | סעיף ג'

סעיף ג'

לפניך 10 משפטים, החלף את מילות הקישור המודגשת במשפטים אלה במילות קישור אחרות בלי לשנות את הקשר הלוגי במשפט.

(1) למרות היתרונות הרבים של המהפכה הדיגיטלית, היא תשפיע לרעה על מצבם של עובדים רבים.


(2) מלצרים ומלצריות מצויים בסיכון כפול כמעט ללקות בסרטן הריאה בשל חשיפה פסיבית לעשן טבק סביבתי.


(3) ההשפעות של השימוש במסכים על בני נוער הן שוליות, לכן אין להסתמך עליהן לצורכי קביעת מדיניות.


(4) על המדינה לנקוט בכל האמצעים על מנת למנוע מלכתחילה את מקרי האלימות.


(5) אומנם יש יתרונות רבים בוואטסאפ, אבל הוא עלול להיות מזיק.


(6) מדענים מזהירים כי שמירה על יערות קיימים, בעיקר באזורים טרופיים, חשובה הרבה יותר. לבנים ודברים רק לבנות.


(7) רצועת החוף של הים התיכון בנויה מחולות ומסלעי כורכר ו כן מקרקעות סחף.


(8) הליך המחזור נעשה ללא כל מחשבה, לפיכך לא ניתן לדעת בדיוק כמה מוציאה ישראל על הטיפול בפסולת.


(9) הצבת מצלמות בבתי הספר אינה מטפלת בעבריינים אלא מרתיעה אותם לא לפגוע בתלמידים אחרים.


(10) החוקרים מזהירים מפני הפרדת צעצועים לבנים ולבנות, משום שהם מעכבים בנות מלחתור לקריירה בהנדסה ובטכנולוגיה.

  

סעיף ג' | שאלה 14 | חלק ד' - מילות קישור ותקינות לשונית

תשובות נכונות: תשובות לא נכונות: אחוז הצלחה:%

סגור משוב

שאלה 15

שאלה זו שאלה 15 | תקינות לשונית'

לפניך 20 משפטים, לכל משפט יש שתי תשובות מודגשות, בחר בתשובה הנכונה.

    (1) הצומת ______.                                    

    (2) חלומות ______ להימשך בין כמה דקות לשעתיים.                                    

    (3) אכלתי ______ מזלג.                                    

    (4) בעתיד אני רוצה להיות ______.                                    

    (5) אנא ______ לפני שתיסגר הדלת!                                    

    (6) אין להציב מצלמות בשטחי ______.                                    

    (7) ______ הפסקנה! המנהלת מזהירה .                                    

    (8) הפרשה הזו ______.                                    

    (9) החברה ______ ומתפתחת יפה.                                    

    (10) בעל הבית ______ את הדירה מחברו.                                    

    (11) אני ______ את חובותי.                                    

    (12) מה זה אומר ______ ?                                    

    (13) הזמנתי הביתה ______ כדי לצבוע את הסלון.                                    

    (14) השעה ______ היא 6 בבוקר.                                    

    (15) א. אופניים ______ אינם דבר חדש.                                    

    (16) הנאשם הודה ______ שלו.                                    

    (17) אכלנו את המרק ______.                                    

    (18) היכן ______ המפתחות של האוטו?                                    

    (19) יש להטמיע את ערך ______ האדם.                                    

    (20) החזרתי את הספר ______ מהספרייה העירונית.                                    
  

שאלה 15 | חלק ד' - מילות קישור ותקינות לשונית

תשובות נכונות: תשובות לא נכונות: אחוז הצלחה:%

סגור משוב